Litewski terminal LNG rozwija współpracę z zagranicznymi partnerami

W II połowie lutego br., dwa miesiące po komercyjnym otwarciu terminalu LNG w Kłajpedzie, zawarty został szereg umów z zagranicznymi partnerami, które mają pomóc litewskiemu terminalowi rozwijać się biznesowo. Najważniejszym porozumieniem była umowa ramowa podpisana z Cheniere, która ma pozwolić na import LNG ze Stanów Zjednoczonych już od 2016 r. Za bardzo znaczące uważa się również podpisanie protokołu o współpracy z niemieckim Bomin Linde LNG, który ma zaowocować rozbudową infrastruktury terminalu o stację przeładunku i rozszerzeniem wachlarza usług, które swym zasięgiem obejmować mają państwa bałtyckie i Polskę.

Rosja powraca do konfrontacyjnej retoryki w konflikcie gazowym z Ukrainą

19 lutego br. Ukraina na kilka godzin wstrzymała dostawy gazu ziemnego do separatystycznych republik. Wydarzenie to stało się pretekstem dla odmrożenia konfliktu gazowego z Rosją, która postanowiła wysyłać gaz na Donbas w ramach „pomocy humanitarnej”. Ten ruch pozwolił jej uzyskać kolejne narzędzie oddziaływania na Ukrainę oraz wzmocnić swoją pozycję wobec UE.

 

Przyjęcie metodologii CBA zmieni zasady kalkulacji taryf/cenników

Komisja Europejska przyjęła metodologię analizy kosztów i korzyści (CBA) dla linii przesyłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego. Została ona opracowana przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSOE) oraz Gazu (ENTSOG). Metodologia CBA używana jest w kontekście dziesięcioletnich planów rozwoju sieci (TYNDP).