Ukraina stawia na europejskie dostawy gazu

W wyniku prognozowanego znaczącego spadku kosztów rewersowych dostaw gazu z kierunku zachodniego, a także nieopłacalności importu gazu z Rosji na Ukrainę, władze w Kijowie poinformowały o zamiarach zapełnienia ukraińskich PMG surowcem sprowadzanym z Europy. Proces ten będzie możliwy dzięki zwiększeniu możliwości realizacji rewersowych dostaw gazu do 22,1 mld m3/r (234 TWh/r), tj. do poziomu oznaczającego faktyczne uniezależnienie się Ukrainy od bezpośrednich dostaw rosyjskiego surowca.

Litwini zbudują naziemny terminal LNG

Litewskie władze zapowiedziały powstanie drugiego, naziemnego terminalu LNG w Kłajpedzie. W wypadku budowy planowanego obiektu, zaostrzająca się konkurencja na rynku dostaw cysternowych gazu skroplonego może doprowadzić do zwiększenia sprzedaży rosyjskiego LNG na rynku północno-wschodniej Polski.

 

W 2014 r. Statoil sprzedał znaczną większość gazu po cenach indeksowanych na hubach

danych opublikowanych przez Statoil wynika, że w 2014 r. spółka ta większość gazu na rynku europejskim sprzedała po cenach indeksowanych w oparciu o notowania na hubach. Pokazuje to szybkie zmiany na europejskim rynku, które nie obejmują jednak Europy Środkowo-Wschodniej. W przypadku braku zmiany sposobu ustalania cen surowca przez Gazprom, może to prowadzić w przyszłości do pogłębienia się różnic cen gazu pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią UE, które mogą być jednak niwelowane arbitrażem cenowym.