Umowa wymiany aktywów gazowych pomiędzy BASF i Gazpromem nie dojdzie do skutku

Gazprom i BASF nie zrealizują umowy zamiany aktywów gazowych. Brak finalizacji umowy zmniejsza możliwości Gazpromu w zakresie większej dywersyfikacji rynków zbytu gazu. Spowoduje to utrzymanie się dłuższej zależności od rynków w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce), co jednocześnie poprawi pozycję negocjacyjną tamtejszych odbiorców.

KE wstrzymała procedowanie w sprawie dalszego zwolnienia gazociągu OPAL z zasady TPA

Komisja Europejska przerwała procedurę dalszego zwolnienia gazociągu OPAL z zasady TPA. Oznacza to, że Gazprom może mieć problem z rozprowadzeniem gazu przesyłanego do Niemiec poprzez Nord Stream. Zwiększa to uzależnienie Rosjan od dotychczasowych szlaków przesyłowych przez Ukrainę i Białoruś.

 

URE zatwierdził nowe taryfy gazowe

W dniu 17 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Ceny gazu będą niższe, natomiast stawki dystrybucyjne zostały nieco podwyższone.