Ukraińcy rozszerzają „mały rewers” gazu ze Słowacji

3 grudnia br. Ukraina poinformowała o budowie łącznika pomiędzy gazociągami Vojany-Użhorod oraz Sojuz. Wybudowany interkonektor ma pomóc zwiększyć rewersowe dostawy surowca poprzez tzw. „mały rewers”. Dodatkowo zapewni ich większą stabilność.

Problematyczny open-season dla interkonektora Słowacja-Węgry

Ogłoszony w listopadzie open-season na zdolności przesyłowe słowacko-węgierskiego interkonektora został przesunięty na inny termin. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami zawartymi w Monitorze Gazowym, nie można wykluczyć dalszych opóźnień w uruchomieniu połączenia.

Szykuje się zmiana przepisów o obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu

Istnieje szansa, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy („rozporządzenie dywersyfikacyjne”) zostanie wkrótce zmienione.