Eustream przyspiesza przygotowania interkonektora z Polską

Słowacki operator gazociągowy Eustream przedłożył opiniującym urzędom finalny projekt budowy interkonektora z Polską. Widmo kryzysu gazowego, który już jesienią częściowo dotknął Słowację, ponownie wzmacnia dążenia dywersyfikacyjne tego państwa.

Pierwsza aukcja gazu na giełdzie w Petersburgu

24 października br. miała miejsce pierwsza aukcja gazu na Petersburskiej Międzynarodowej Giełdzie Towarowo-Surowcowej, na której sprzedano 21 mln m3 surowca w cenie nie odbiegającej od średniej rynkowej wartości gazu w punkcie jego sprzedaży. Pierwszą aukcję gazu należy ocenić jako akcję PR-ową, która nie oznacza początku istnienia w Rosji konkurencyjnego i płynnego rynku gazu. Należy zakładać, że również w najbliższych miesiącach, a nawet latach, handel gazem poprzez SPbMTSB nie wpłynie fundamentalnie na rosyjski rynek surowca. Mimo tego początek handlu gazem poprzez giełdę jest ważnym sygnałem dla rynku, oznaczającym rozpoczęcie procesu przemian rosyjskiego rynku regulowanego w rynek konkurencyjny.

 

Opublikowano stress-testy odporności rynków europejskich na potencjalne zakłócenia dostaw gazu

Komisja Europejska opublikowała raport będący wynikiem zleconych przez nią stress-testów rynków gazowych państw europejskich. Powodem badań była obawa KE, że w następstwie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego może dojść do przerw w dostawach gazu rosyjskiego na rynki europejskie. Analiza wykazała, że w przypadku współpracy energetycznej państw UE, można uniknąć większych zakłóceń, nawet w przypadku sześciomiesięcznej przerwy w dostawach surowca.