Czeski urząd energetyki chce dalszego zwiększenia obowiązkowych zapasów gazu

Czeski urząd regulacji energetyki (ERÚ) wskazuje na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia czeskiego rynku w gaz ziemny, wysuwając propozycje dalszych zmian legislacyjnych, które prawdopodobnie będą wiązać się z nałożeniem dalszych obowiązków na podmioty handlujące gazem na czeskim rynku.

 

Brytyjczycy zablokują sprzedaż RWE DEA Fridmanowi?

Pod koniec września w niemieckich mediach pojawiła się informacja, że w przypadku przejęcia RWE DEA przez kapitał rosyjski, Brytyjczycy rozważają cofnięcie tej spółce koncesji wydobywczych w brytyjskiej strefie ekonomicznej. Chociaż cofnięcie brytyjskich koncesji wydaje się mało prawdopodobne, to jednak brak oficjalnego stanowiska Londynu może znacznie opóźnić transakcję sprzedaży RWE DEA. W przypadku gdyby jednak doszło do jej zablokowania, sytuacja ta wpłynęłaby negatywnie na przyszłą brytyjsko-rosyjską współpracę energetyczną, w tym m.in. na kwestię rozbudowy Nord-Streamu, czy udziału Rosatomu w brytyjskim programie atomowym. 

Sankcje i wewnątrzrosyjska konkurencja osłabiają Gazprom

Gazprom poinformował o gwałtownym 7% spadku prognoz wydobycia gazu ziemnego w 2014 r. Holding deklaruje również negatywny wpływ zachodnich sankcji na dostawy sprzętu potrzebnego w jego projektach gazowych, a także na finanse spółki. Wydaje się, że podnoszone przez Gazprom problemy będą w najbliższym okresie czasu wykorzystywane przez rosyjskie władze w sporze z państwami zachodnimi dotyczącym nałożonych na Rosję sankcji oraz w określaniu poziomu dostaw gazu do państw europejskich. Informując o gwałtownym spadku wydobycia gazu, Gazprom stara się jednocześnie wywrzeć nacisk na rosyjskie władze, by zaprzestały prowadzenia polityki ograniczania pozycji rynkowej koncernu.