Gazociąg Mozart pod znakiem zapytania

Projekt czesko-austriackiego interkonektora Mozart napotyka na kolejne opóźnienia, co sprawia, że strona austriacka powątpiewa w szanse realizacji przedsięwzięcia. Pod znakiem zapytania stoi również budowa innego gazociągu dającego Czechom dostęp do hubu Baumgarten.

Gazprom proponuje zasadę „take or pay” wobec całości zakontraktowanego gazu

Pierwszy raz w historii Gazprom zadeklarował zamiar modyfikacji umów gazowych z państwami europejskimi poprzez wprowadzenie do nich zasady „take or pay” wobec 100% zakontraktowanego gazu. Potrzeba zmiany kontraktów ma płynąć z defektów rynku europejskiego wynikających z nadpodaży surowca z rynku spot, wpływającej na obniżkę cen surowca. W ten sposób Gazprom kolejny raz wyraża swoje niezadowolenie niskim poziomem cen w Europie oraz deklaruje, że będzie się opierał dalszym obniżkom cen gazu dostarczanego do UE.

Nowe sankcje mogą ograniczyć inwestycje w sektorze gazowym Rosji

Z dniem 12 września br. weszła w życie kolejna runda sankcji ze strony UE i USA wymierzonych w rosyjski sektor energetyczny. Jednakże w przeciwieństwie do sektora naftowego, sankcje nałożone na sektor gazowy ograniczają jedynie dostęp do rynków finansowych. Dzięki dobrej sytuacji finansowej rosyjskich przedsiębiorstw branży gazowej, zachodnie sankcje w krótkim okresie nie powinny negatywnie się odbić na ich działalności. Dopiero w średnio terminowym horyzoncie czasowym mogą doprowadzić do ograniczenia projektów infrastrukturalnych w sektorze. Podkreśla się, że jedynie w przypadku długookresowego obowiązywania sankcji, spadek inwestycji może przełożyć się na obniżenie wydobycia gazu.