Wnioski o dofinansowanie dla projektu GIPL

GAZ SYSTEM S.A. oraz AB Amber Grid złożyli wspólnie wnioski dotyczące współfinansowania projektu Gazowego Interkonektora Polska – Litwa (GIPL). Spółki korzystają z instrumentu finansowego, który daje możliwość maksymalnego dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.

 

Rosyjskie władze analizują możliwość rozliczania eksportu gazu w rublach

Rosyjskie władze zadeklarowały, że w najbliższej przyszłości zamierzają przeanalizować możliwość rozliczania eksportu ropy naftowej i gazu w RUB. Wsparcie dla idei rozliczania sprzedaży węglowodorów w RUB zadeklarował m.in. Gazprom. Zarazem wydaje się mało prawdopodobne, by zmianom podlegały kontrakty już zawarte.

Terminal LNG w Kłajpedzie otrzyma gaz od Statoil i rozbuduje infrastrukturę dystrybucyjną

21 sierpnia br. Litwa i Statoil podpisały długo zapowiadaną umowę na dostawy skroplonego gazu do terminalu LNG w Kłajpedzie. Surowiec pojawi się na Litwie od stycznia 2015 r., tzn. miesiąc po osiągnięciu przez terminal statusu operacyjności. Jednocześnie Klaipedos nafta planuje dalszą rozbudowę infrastruktury i poszerzenie portfela usług terminalu o przeładunek LNG na cysterny.