Koniec konsultacji w sprawie zaleceń KE dotyczących stosowania frackingu

22 lipca br. minął termin nadsyłania przez zainteresowane wydobyciem gazu z łupków państwa członkowskie UE uwag do opublikowanych przez Komisję Europejską w styczniu br. minimalnych wymagań w zakresie poszukiwania i wykorzystywania złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego metodą frackingu. Po wzięciu pod uwagę wniosków krajów Unii, Komisja opracuje ostateczny kształt zaleceń mających charakter niewiążący. Ich wykonanie przez państwa członkowskie będzie natomiast monitorowane. Zalecenia UE powinny pomóc w uporządkowaniu ładu prawnego dotyczącego shale gas w krajach UE i zapewnić jego wykorzystanie bez szkód dla środowiska oraz ograniczyć protesty opinii publicznej.

 

Postępowanie przed sądem arbitrażowym w Sztokholmie przyśpiesza

Sąd arbitrażowy w Sztokholmie przyśpieszył początek procesu dotyczącego ukraińsko-rosyjskiego kontraktu gazowego, łącząc w jeden dwa odrębne wnioski o wszczęcie postępowania skierowane przez Naftohaz i Gazprom. Tym samym według Ukraińców wstępne wyniki postępowania będą znane jeszcze jesienią br. W celu zwiększenia nacisków na Moskwę, 28 lipca br. NAK Naftohaz rozszerzył spór z Rosjanami. Ukraińcy do wcześniejszych pretensji dodali żądanie zmiany łączącego go z Gazpromem kontraktu na tranzyt gazu, domagając się zwłaszcza przeniesienia miejsca sprzedaży rosyjskiego gazu na granicę Rosji z Ukrainą.

Możliwe opóźnienie inwestycji czeskiego OSP

Czeski urząd regulacji energetyki zdecydował o przedłużeniu obowiązywania tzw. trzeciego okresu regulacyjnego. O skrócenie zabiegał m.in. czeski OSP Net4Gas wskazując, że obecne stawki ograniczają środki na realizację inwestycji, w tym interkonektorów z Polską i Austrią.