MAE przedstawiła średnioterminowe prognozy dotyczące rynku gazowego

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) opublikowała raport dotyczący średnioterminowych globalnych trendów na rynku gazu. Zredukowano pięcioletnią prognozę wzrostu światowego zapotrzebowania na gaz. Popyt ten jednak i tak ma rosnąć, za czym stać będzie wzrost zużycia gazu przez kraje spoza OECD. Natomiast w Europie, ze względu na subsydiowanie OZE i spadek zapotrzebowania na energię, popyt nie powróci do szczytu z 2010 r. Agencja nie przewiduje też znaczącej dywersyfikacji źródeł dostaw dla odbiorców europejskich.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem powinno być zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego.

Ukraińcy zwiększają rewersowe dostawy gazu

W pierwszej połowie czerwca br. NAK Naftohaz niemal dwukrotnie, do 80-96 GWh/d, zwiększył rewersowe dostawy gazu poprzez węgierską sieć przesyłową. Na poziomie 42 GWh/d pozostał natomiast import gazu poprzez sieć przesyłową GAZ-SYSTEM S.A. W odpowiedzi na zwiększające się rewersowe dostawy gazu na Ukrainę, Władimir Putin zagroził zmniejszeniem dostaw surowca do UE.