Czechy: sprzedaż i ceny gazu na OTE nadal zniżkują

W II połowie maja br. na platformie OTE odnotowano ponad trzykrotnie większą sprzedaż surowca w porównaniu do poprzednio badanego okresu. Przy tym w całym okresie średnie ceny zniżkowały, osiągając na sam koniec poziom 18,50 EUR/MWh.

VNG zacieśnia współpracę z Gazpromem

Pomimo powtarzanych w Europie apeli o zmniejszenie uzależnienia od Rosji, niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne stawiają na kontakty gospodarcze z partnerami ze Wschodu. Najnowszym przykładem jest komunikat o zacieśnieniu współpracy Gazpromu i Verbundnetz Gas (VNG) w kwestii rozbudowy niemieckich magazynów gazowych. Coraz szersza współpraca niemiecko-rosyjska w obszarze gazowym zwiększa ryzyko wykorzystania przez Rosję gazu jako narzędzia prowadzenia polityki wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski). Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, zagrożone państwa mogą zabiegać o przyspieszenie procesu integracji swoich rynków gazowych z rynkami zachodnimi.

Europejskie huby poniżej oczekiwań

Austriacka firma Wagner, Elbling & Company (Wecom) przygotowała na zlecenie europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) raport na temat funkcjonowania hubów gazowych. Badanie jest kolejnym krokiem w dyskusji nad optymalnym kształtem europejskiego rynku gazowego. Konkluzje raportu pokazują, że jedynie duże huby gazowe mogą sprostać oczekiwaniom rynku. Przemawia to za koncepcją powstania rynku gazowego V6, czyli polskiego rynku połączonego z rynkami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz austriackim i słoweńskim. Koncepcja ta jest konkurencyjna do proponowanego przez Polskę rynku V4, obejmującego jedynie państwa Grupy Wyszehradzkiej z polskim hubem gazowym.