Ile gazu ma PGNiG w Norwegii?

Ile gazu ma PGNiG w Norwegii? Polska powinna zwiększyć wydoby­cie w Norwegii na potrzeby Baltic Pipe. PGNiG wydobywa już gaz złóż Skarv, Vale, Morvin, Vilje oraz Gina Krog na szelfie norweskim oraz na Mo­rzu Północnym, z wykorzystaniem platform Statoilu i … Kontynuuj

Nowy fundusz inwestycyjny – Mar­guerite II

Nowy fundusz inwestycyjny – Mar­guerite II Pod koniec listopada br. przy UE po­wstał nowy projekt na rzecz rozbu­dowy inwestycji europejskiej infra­struktury energetycznej. Promuje on inwestycje proekologiczne i zgodne z polityką UE. 30 listopada przy UE powstał nowy fundusz inwestycyjny – … Kontynuuj

Rywalizacja o europejski rynek gazu

Rywalizacja o europejski rynek gazu Gazprom odczuwa oddech konku­rencji LNG, która wymusza obniżenie cen gazu. Pomimo rozwoju alter­natywnych kierunków dostaw na­dal utrzymuje dominującą pozycję w dostawach gazu dla Europy Środ­kowo-Wschodniej. Czy wzrost popu­larności LNG może zagrozić pozycji obecnego dostawcy ? … Kontynuuj