Brak porozumienia w sprawie prze­pustowości przyrostowej na granicy Polski i Niemiec

,

Spór między PRISMĄ i GSA (euro­pejską i polską platformą aukcyjną przepustowości) formalnie unie­możliwi przeprowadzenie procedury mocy przyrostowych na granicy Pol­ski i Niemiec w punkcie GCP.

W 2017 r. przeprowadzono konsulta­cyjne badanie zapotrzebowania ryn­ku na przepustowość przyrostową w punkcie międzysystemowym GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (PL-DE), które­ wykazało popyt na takie usługi. Gaz System oraz ONTRAS uzgodniły, że powstaną krajowe projekty potrzeb­ne do jej oferowania, osobno dla Polski oraz Niemiec oraz że zostaną zatwierdzone przez URE w Polsce oraz BNetzA w Niemczech (organ pełniący w Niemczech funkcję ana­logiczną do URE) w terminie 6-mie­sięczny.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.