Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski

,

Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski

Zmiana regulacji SoS może przyczynić się do podwyższenia bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski, natomiast realną dywer­syfikacją będzie uruchomienie dostaw z kierunku Morza Północnego.

Polska jest importerem netto gazu i oko­ło 70% gazu zużywanego przez Polskę kupujemy od Rosjan. Może to stanowić ryzyko na wypadek przerw w dostawach. Polska posiada w sumie 6,9 mld m3 rocz­nej zdolności technicznej (około 43% naszego krajowego rocznego zapotrze­bowania) na połączeniach przez punkt Lasów i Mallnow Rewers (część zdolności przerywanych). Niestety w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycz­nego niemieckie regulacje wskazują na priorytet zatłaczania gazu do magazynów przed jego przesyłem transgranicznym.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów