Badanie ankietowe dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

,

Do 9 listopada br. trwa badanie ankietowe dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Prezes URE wezwał do wzięcia udziału w badaniu przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

Prezes URE, działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w związku z art. 24 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, wezwałdo przedstawienia informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz posiadania opracowanych procedur postępowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o zapasach... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.