GasPool i NetConnect Germany planują połączenie

GasPool i NetConnect Germany planują połączenie GasPool i NetConnect Germany pla­nują połączenie GasPool i NetConnect Germany pla­nują połączenie, żeby stworzyć jeden z największych w Europie hubów ga­zowych. GasPool (GPL) i NetConnect Germa­ny (NCG) rozpoczęły proces konsul­tacji w sprawie ich połączenia, … Kontynuuj

Niemcy proponują Ukrainie konsorcjum.

Niemcy proponują Ukrainie konsorcjum. Trwa polityczna dyskusja dotycząc utrzymania tranzytu przez teryto­rium Ukrainy. Rosja podwyższa po­przeczkę i proponuje Nord Stream 3. 14 maja podczas spotkania niemiec­kiego Ministra Gospodarki i Energe­tyki, Petera Altmaiera, z premierem Ukrainy, Wołodymyrem Hrojsma­nem, niemiecki minister podkreślił … Kontynuuj

Trwa budowa Nord Stream 2

Trwa budowa Nord Stream 2 Pomimo zaostrzenia sankcji USA, postępują prac przygotowania do budowy Nord Stream 2. Inwestor na­dal oczekuje na zgody na budowę ze strony Szwecji, Danii i Niemiec. Prac są kontynuowane pomimo wszczę­ cia postępowania przez polski UOKiK … Kontynuuj

Obowiązki wynikające z RODO:

RODO – jak spełnić nowe wyma­gania ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie od 25 maja 2018 r. Nowa regulacja wprowadza nowe obowiązki dla Sprzedawców i Operatorów w branży energetycz­nej, chociaż dotyczy to wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe Ochrona danych … Kontynuuj

Droższy transport LNG

Droższy transport LNG Wprowadzenie restrykcyjnych norm emisji i zanieczyszczenia wpłynie na techniczną restrukturyzację trans­portu morskiego, który ma zwięk­szyć wykorzystanie LNG jako pali­wa żeglugowego. Zamyka się stary i otwiera nowy biznes, do którego duże koncerny przygotowują się od kilkunastu lat. Międzynarodowa … Kontynuuj