Algieria jako kolejny producent decyduje się na zmianę warunków sprzedaży gazu

,

Algieria jako kolejny producent decyduje się na zmianę warunków sprzedaży gazu

Po Norwegii przyszedł czas na Algie­rię, która chce zrezygnować z kon­traktów długoterminowych oraz indeksacji cen w oparciu o produkty ropopochodne. W ten sposób Rosja pozostanie sama jako ostatni do­stawca promujący tą formę dostaw. Czy ta forma dostaw będzie się opła­cać europejskim dostawcom przy ekspozycji na wahania cen?

Państwowa algierska spółka produ­kująca i eksportująca gaz, Sonatrach, rozważa zmiaę strategii eksportu gazu. Stanowi to wypadkową dyna­miki zmian rynku gazu. Z jednej stro­ny Sonatrach mierzy się ze wzrostem krajowego zapotrzebowania kon­sumpcji, ale równocześnie odbiera jasne sygnały, że stosowane przez niego mechanizmy kontraktacji nie są adekwatne do obecnych oczeki­wań odbiorców.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.