WAŻNA NOWELA REGULACJI ENERGETYCZNYCH 

W trybie pilnym do konsultacji trafił projekt zmiany prawa energetycznego oraz innych ustaw, który ma zwiększyć obligo giełdowe sprzedaży energii elektrycznej z 30 do 100%, wprowadzić sprzedaż rezerwową dla gazu,  nowe zasady kodeksów sieciowych dla energii elektrycznej oraz usprawnić remonty sieci. Planowana nowela zmienia również zasady monitorowania i kontrolowania jakości węgla oraz wprowadza znaczące zmiany do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF ORAZ ROZLICZEŃ W OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I GAZEM ZIEMNYM

15 marca 2018 r. Minister Energii podpisał nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Wcześniej, 29 grudnia 2017 r. Minister Energii podpisał nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane szerszą analizą zagadnienia, które chcą profesjonalnie przygotować się do nowych wymagań. Zapoznaj się z informacją zawartą w prezentacji lub skontaktuj się z nami bezpośrednio (kontakt)

 

NOWE WARUNKI OBROTU TOWARAMI (ENERGIĄ, GAZEM, CO2, CERTYFIKATAMI i …)

Sposób transpozycji dyrektywy MIFID II będzie inny niż regulacje UE. Nowela ustawy może niepotrzebnie zaostrzyć warunki obrotu energią, gazem, CO­­2 i prawami majątkowymi, co może skomplikować działalność sprzedawców i dużych odbiorców – uwaga na prawidłowe wdrożenie nowej regulacji.

 Zapoznaj się z informacją w prezentacji lub skontaktuj się z nami bezpośrednio (kontakt).

IMPLEMENTACJA MIFID II- NOWE RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DLA HANDLU ENERGIĄ, GAZEM, CO2 I CERTYFIKATAMI

Ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę MIFID II jest procedowana przez sejm. Powiązane z nim rozporządzenie MIFIR weszło w życie i obowiązuje bezpośrednio. Chaos regulacyjny stwarza ryzyko prawne dla prawidłowego obrotu energią, gazem, CO­­2 i prawami majątkowymi. Sprzedawcom i dużym odbiorcom zaleca się przeprowadzenie audytu prawnego do prawidłowego wdrożenia nowej regulacji

Masz pytania? Zapoznaj się z naszą ofertą zawartą w prezentacji lub skontaktuj się z nami bezpośrednio przez formularz kontaktowy.

NEWSLETTER + WYDANIE SPECJALNE MONITORA GAZOWEGO „Podsumowanie 2016 r.”

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na bezpłatny Newsletter. Jeśli do dnia 15 marca br. za pośrednictwem znajdującego się pod tym linkiem formularza zgłoszą Państwo zainteresowanie jego otrzymywaniem, dostaną od Państwo w prezencie wydanie specjalne Monitora Gazowego, zawierające podsumowanie ubiegłego roku na rynku gazu.

 

Czym jest Monitor Gazowy?

Monitor Gazowy koncentruje się na dynamicznych zmianach zachodzących na rynku gazu w Polsce, w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Jest to pierwsze tego typu polskojęzyczne czasopismo branżowe.

Dwa razy w miesiącu dostarczamy aktualnych informacji o hurtowym i detalicznym rynku gazu w Polsce i w regionie, które opatrzone są pogłębionym komentarzem analitycznym opracowywanym przez zespół doświadczonych ekspertów. Dzięki temu subskrybenci Monitora mogą na bieżąco śledzić trendy zachodzące na polskim i regionalnym rynku gazu oraz z wyprzedzeniem reagować na dochodzące z niego sygnały.

Celem Monitora jest dostarczenie czytelnikom rzetelnej informacji o czynnikach kształtujących ceny gazu, zarówno w aspekcie prawnym, jak i finansowym. Prezentujemy także dane na temat pojemności magazynowych i zdolności przesyłowych na interkonektorach w Polsce, które stanowić mogą wygodne narzędzie dla osób zajmujących się problematyką gazową. Z kolei szeroka panorama wiadomości z zakresu regulacji, infrastruktury oraz wydarzeń rynkowych pozwala lepiej zrozumieć kontekst zachodzących zmian i politykę najważniejszych graczy w tym sektorze.

dsd

 

Zespół Monitora

Przy tworzeniu Monitora Gazowego współpracują niezależni eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, gazowej i paliwowej. Zespół Monitora Gazowego obserwuje, analizuje i na bieżąco komentuje wydarzenia na europejskich rynkach gazu. O wysokim poziomie merytorycznym naszego wydawnictwa świadczy fakt, że patronat honorowy nad tą publikacją objęła Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).